Většinu svého života jsem strávil v oblastech exaktních věd jako matematika, fyzika a informatika. Před několika lety jsem se setkal s frekvencemi rekonektivního léčení a nedlouho poté absolvoval proces The Reconnection® (znovunapojení). Poté, co jsem viděl možnosti, výsledky a efektivitu působení těchto energií na své okolí, jsem se rozhodl šířit povědomí o použití této energie dalším lidem.

Jaroslav Tykal
Mentor & The Reconnection-Certified Practitioner™


Rekonektivní léčení a The Reconnection®

Rekonektivní léčení je návrat do optimálního stavu rovnováhy za pomoci působení širokého spektra frekvencí rekonektivního léčení, které nebyly dle vědeckých studií v tomto rozsahu v minulosti dostupné. Spektrum frekvencí lze využívat těmito způsoby:

  1. Rekonektivní léčení (Reconnective Healing®) – rekonektivní léčení není léčením ve smyslu stanovení diagnózy a následných aktivit vedoucích k ostranění příčiny či symptomů. Rekonektivní léčení je působením frekvencí rekonektivního léčení na léčeného bez konkrétního zaměření. Působení frekvencí umožňuje návrat do optimálního stavu rovnováhy, což je velmi často spojeno s psychickým či fyzickým zlepšením jak akutních, tak i chronických onemocnění. V případě rekonektivního léčení je doporučováno 1 až 3 sezení v délce přibližně 50 minut.
  2. Znovunapojení (The Reconnection®) – jedná se o proces zajišťující zrychlenou výměnu energie, světla a informací nacházejících se ve spektru frekvencí rekonektivního léčení. Process The Reconnection akceleruje vnitřní vývoj vašeho vnímání sebe i okolí. Pro mnoho lidí v mém okolí byly změny zpočátku malé a téměř neviditelné. S odstupem času jsou pak tyto změny hodnoceny jako zásadní a vedoucí k pozitivním změnám v jejich životech. V tomto případě probíhá sezení ve dvou po sobě následujících dnech. Každé sezení trvá přibližně 50 minut.

Další informace je možné najít na oficiálních stránkách www.thereconnection.com, v části Otázky a Odpovědi [lze zobrazit v českém jazyce].

V případě, že máte zájem o Rekonektivní léčení nebo The Reconnection®, nebo byste jen rádi probrali dotazy z této oblasti, pak mne můžete kontaktovat.

Close Menu