Rekonektivní léčení je o návratu do optimálního stavu rovnováhy. Je to výsledek interakce s širokým spektrem frekvencí rekonektivního léčení, které zahrnuje energii, světlo a informace.

Na úvod sezení je možné probrat otázky, které Vás ohledně rekonektivního léčení zajímají. Následujících 30 minut budete vystaveni působení spektra frekvencí rekonektivního léčení. V této části ležíte na lehátku (lehátko je doporučené nikoliv nezbytně nutné). Poté je věnován prostor prodiskutovat doplňující dotazy a pocity, které v průběhu léčení zažijete.

Celé sezení probíhá bez fyzického kontaktu. Léčebný proces probíhá v celém Vašem těle bez ohledu na to, na kterou část bude energie působit. Vaše tělo, nebo inteligence, kterou nyní neumíme přesně popsat, poté vybere, která část vašeho těla se má začít uzdravovat jako první. Důsledkem tohoto chování je, že se Vám může začít uzdravovat jiná část těla, než se kterou jste původně na léčení přišel.

V průběhu léčení můžete, a nemusíte, vnímat pocity velkého chladu, horka, vlny energie proudící tělem, pociťovat vibrace, vidět obrazy, slyšet zvuky nebo mít pocit, že se vás léčitel fyzicky dotýká.

Sezení rekonektivního léčení trvá cca 50 minut. Můžete se rozhodnout, kolikrát chcete léčebné sezení opakovat. Obvyklý počet sezení je mezi jedním až třemi na jednu záležitost, se kterou jste na léčbu přišli.

Rekonektivní léčení lze provést i bez fyzické návštěvy. Pocity léčeného v průběhu tohoto sezení jsou obdobné jako v případě osobní návštěvy.

Cena za 1 sezení je uvedena v části ceník.

Close Menu